Tarieven

Er zijn vijf manieren waarop mijn opdrachtgevers mij betalen:

Bij een laag inkomen kan ik worden betaald door de overheid (“pro deo”).
Dan dien ik een aanvraag in bij de Raad voor Rechtsbijstand, die bepaalt of er recht is op toevoeging en wat de eigen bijdrage gaat zijn.
Dit kan ik aanvragen voor particulieren.
Maar ook voor bedrijven als sprake is van (1) een eenmanszaak of een vennoot in een vennootschap (2) een laag inkomen en (3) een conflict waardoor de onderneming bij verlies van de zaak “om kan vallen”.
Meer informatie over toevoeging vindt u op de website: www.rvr.org
Als een advocaat nodig is, heeft u vrijheid van advocaatkeuze en mag u mij aanwijzen als voorkeursadvocaat. Dan breng ik graag een offerte uit aan uw verzekeraar.
Mijn uurtarief is op dit moment EUR 225,00 exclusief BTW.
Kantoorkosten en reiskosten breng ik nooit (apart) in rekening, reisuren soms (maar dan tegen een lager uurtarief).
Op basis van een wederzijds vrijblijvend (en gratis) intakegesprek, ontvangt u van mij vooraf een (gratis en vrijblijvende) offerte, met daarin een inschatting van uw kansen, het plan van aanpak en de uren.
Als u bang bent voor oplopende uren, kunnen we ook een vaste prijs voor de opdracht overeenkomen. Ook hierover heeft u vooraf duidelijkheid in een (gratis en vrijblijvende) offerte.
Met opdrachtgevers die mij regelmatig opdrachten geven, maak ik speciale afspraken.

Het kantoor heeft een Stichting Beheer Derdengelden, maar omdat er jarenlang geen derdengelden zijn ontvangen is de bijbehorende bankrekening opgeheven. Mochten derdengelden worden ontvangen, dan worden deze zo snel mogelijk direct naar de rechthebbende overgemaakt, of dan wordt door de Stichting Beheer Derdengelden met spoed een nieuwe bankrekening voor de derdengelden heropend.